Home    Kurdish Art | Kurdish Music | Video Clips | Kurdish Cards | Photo Album | Old Photos
 Kurdish Music   Geo Map   Links   Articles   Iranian Music   News     
 Kurdistan Music, Singers & Music Groups
Jan Axin     جان ئاخێن -

Category(s):
- Music.Singers.


Jan Axin
 Song Name Length Type Listen     Select all ناو گورانی
 Jan Axin Sample 14 Min RAM Listenجان ئاخین-نمونه گۆرانی‌1
 Jan Axin Sample 24 Min RAM Listenجان ئاخین-نمونه گۆرانی‌2
 Jan Axin Sample 34 Min RAM Listenجان ئاخین-نمونه گۆرانی‌3
 Jan Axin Sample 44 Min RAM Listenجان ئاخین-نمونه گۆرانی‌4
 Jan Axin Sample 53 Min RAM Listenجان ئاخین-نمونه گۆرانی5
Total: 5 Songs 19 Min 
 Photo Gallery
         
         
Biography
Jan Axîn di sala 1973’an de li Batmanê hatiye dinyayê. Di zarokatiya xwe de muzîk, hest û ramana kurdî di giyanê wî de ciyekî girîng girtiye. Di muzîka kurdî de klasîkên mîna Mihemed قêxo, Tehsîn Taha, Mihemed Arifê Cizrawî û Miradko li ser muzîka wî tesîr kiriye. Ji zarokatiya xwe de hînî tembûrê bûye û bi saya vê çanda dewlemend ku jê sûd wergirtiye berhemên xwe diafirîne. Di sala 1997’an de Zanîngeha Dîcleyê be‏a perwerdehiyê xelas kiriye.

Berî berhemên xwe, di nava xebat û organîzasyonên muzîka kurdî de cî girt. Li ser vê bingeha xurt muzîka xwe afirand û bi muzîka nûjên ya cîhanê neqi‏and. Di muzîka cîhanê de jî li kom û kesên mîna Pînk Floyd, Gary Moore, Bon Jovî, Guns'n Roses, Leonard Cohen û gelek kesên mîna wan guhdarî kir. Bîr û baweriya wî ew e, ku divê muzîka kurdî jî di nava muzîka cîhanê de êdî rola xwe bilîze...
بیوگرافی
Jan axin, 1973 y‎l‎nda batman da dünyaya geldi. اocukluًundan beri müzik, ve kürtçe müzik ِnemli ilgi alan‎ oldu. Klasik ve otantik kürt müziًinde: Mihemed قéxo, Teshin Taha, M‎hemed Arif Cizrawi ve Miradko gibi müzisyenlerden etkilendi. Daha çocukken saz çalmaya ba‏lar ve edindiًi bu altyap‎ ile kendi eserlerini olu‏turmaktad‎r. 1997 y‎l‎nda Dicle üniversitesi eًitim fakültesini bitirir.

Jan axin kendi albumlerinden ِnce kürt müziًine yِnelik çe‏itli çal‎‏malara kat‎ld‎. Ve bu altyap‎ üzerine kendi müziًini olu‏turarak modern dünya müziًi süsledi. Dünya müziًinde Pink Floyd, Leonard Cohen, Rammstein, Dire Stratis Guns'n Roses gibi ki‏i ve gruplar‎ dinler. Jan axin kürt müziًinin de art‎k modern dünya müziًi içinde iyi bir role gelmesini amaçlamaktad‎r...
Birthplace: Batman
Website: www.janaxin.com/maina.html
  Home | Kurdish Art | Kurdish Music | Kurdish Video Clips | Kurdish Cards | Senna Old Photos | Senna Photo gallery | Contact us 
   ^^ Top ^^  
©1999 - 2018 KurdOnLine.com